Landbruksbebyggelse

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, samt 241, 243 og 249).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: TunOmr