Sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av sykehjem, bo- og behandlingsinstitusjoner (bygningstype 151, 721-729).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: SykehjemMm