Store boligbygg

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av store frittliggende eller store sammenbygde boligbygg (bygningstype 141-146).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: StoreBoligbygg