Parkering og oppstilling

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av parkeringshus (bygningstype 431), eller der parkeringsplasser er avgrenset med grunnlag i FKB-veg eller Statens vegvesens parkeringsplassregister.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: Parkering