Park

Status: Valid

Definition: Objekt som er avgrenset som park i FKB-arealbruk, N50-arealdekke eller i kommuneplan. For sistnevnte må det være bekreftet fra annet kartgrunnlag at området er opparbeidet.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: Park