Overnatting og bevertning

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av hotell og andre overnattingsbygninger samt bygninger for restauranter, kaféer og kantiner (bygningstype 511-539). I tillegg kommer områder som er avgrenset som campingplasser i FKB-arealbruk.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: OvernattingMm