Lufthavnområde

Status: Valid

Definition: Objekt som er klassifisert som Rullebane i N50-arealdekke samt det nærmeste arealet omkring, eller areal som er klassifisert som Lufthavn i N50-arealdekke.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: LufthavnOmr