Kontor og forretning

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 311-330).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: KontorForretning