Konsentrert småhusbebyggelse

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av rekkehus, terrassehus og andre småhus med 3 eller flere boliger (bygningstype 131-136).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: KonsSmaahus