Kai/havneområde

Status: Valid

Definition: Objekt som er avgrenset som bebygd i Skog og Landskaps arealressurskart (Ar5), som grenser til kyst eller vann, ligger nær havneobjekter (fra FKB, Kystverket, AIS og Norkart) og ikke er klassifisert som noe annet.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: KaiHavnOmr