Industriområde

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, fabrikk- og verkstedbygninger (bygningstype 211, 212 og 219). I tillegg kommer områder som er avgrenset som industriområder i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke, samt områder planlagt som næringsområder der andre kartlag kan bekrefte at området er bebygd.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: Industri