Gang- og sykkelveg

Status: Valid

Definition: Objekt av type gang- og sykkelveg fra FKB-veg.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: GangSykkelVeg