Fornøyelsespark

Status: Valid

Definition: Objekt som er avgrenset som lekeplass i FKB-arealbruk, men der området er registrert som fornøyelsespark i Sentralt stedsnavnsregister.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: Fornoyelsespark