Næringsbebyggelse, fiske

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for fiske, fangst og oppdrett (bygningstype 244, 245 og 248).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: FiskeBeb