Bolig- og næringsbebyggelse

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av store boligbygg (bygningstype 141-146) og der ansatt/bosatt-ratio er større enn 1/9. Eller kontor- og forretningsbygninger (bygningstype 311-330) der bosatt/ansatt-ratio er større enn 1/9.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: BoligNaering