Bane

Status: Valid

Definition: Objekt avgrenset på grunnlag av FKB-bane.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: Bane