Annet areal for undervisning og barnehage

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen kun er dominert av annen skolebygning (bygningstype 619), og det ikke finnes skolebygninger som spesifiserer bruken mer detaljert.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: AnnetUndervisn