Annen boligbebyggelse

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av studenthjem/studentbolig, bygninger for bofellesskap, boligbrakker, eller «annen boligbygning» (bygningstype 152, 159, 193 og 199).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: AnnenBolig