Annen bilveg

Status: Valid

Definition: Vegobjekt fra FKB-veg eller bufrede linjer fra Elveg som er klassifisert som fylkesveg, kommunal- og privatveg, samt skogsbilveger i Elveg.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: AnnenBilveg