Vegkant buffer SSB

Status: Valid

Definition: Objekt som skal fange opp areal brukt til vegskulder og grøft eller fortau. Arealet er tildelt ved bufring. Bufferbreddene er basert på gjennomsnittsbredder for de ulike vegtypene, det er derfor knyttet usikkerhet til arealet for den enkelte forekomst.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: VegkantSsb