Vegeiendom SSB

Status: Valid

Definition: Objektet er avgrenset av eiendomsgrenser fra Matrikkelen dersom eiendommen er dominert av veg.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: VegEiendomSsb