Parkeringsplassregister

Status: Valid

Definition: Objekter hentet fra parkeringsplassregister som punktdata. Objektene er tildelt areal ved å knyttes til elementer som er definert som bebygde i Ar5.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: PplRegister