NVE vindmøller trafostasjoner

Status: Valid

Definition: Trafostasjoner og vindmøller som punktdatasett fra NVE. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5, eller de er bufret.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: NvePunktdataSsb