NVDB SSB

Status: Valid

Definition: Objekt basert på linjedata fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Tildelt areal ved bufring. Bufferbredden er basert på gjennomsnittsbredder for de ulike vegtypene.

Updated: 21.06.2023
Date accepted: 21/06/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: NvdbSsb