NGU konstruert areal

Status: Valid

Definition: Areal som er klassifisert som konstruert grunn i Ar5 i kombinasjon med en forekomst av mineralressurser, grus, sand eller pukk i kartdata fra NGU

Updated: 21.06.2023
Date accepted: 21/06/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: NguKunstig