N50 arealdekke SSB

Status: Valid

Definition: Objekt hentet fra N50 arealdekke, men grensene er justert for å tilpasses andre datagrunnlag.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: N50ArealdekkeSsb