KRISS SSB

Status: Valid

Definition: Idrettsanlegg fra Kulturdepartementets register over idrettsanlegg og spillemiddelsøknader. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: KrissSsb