Havn punktdata SSB

Status: Valid

Definition: Objekt basert på punktdata fra en av følgende kilder; havner fra Kystverket, kaier fra holdeplassregisteret, fergekaier fra FKB vegnett eller stilleliggende passasjerskip fra AIS. Objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: HavnPunktdataSsb