Kommuneplan

Status: Valid

Definition: Objekter som er registrert til råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, grav- og urnelund eller park i kommuneplan. I tillegg er området bekreftet som bebygd ved at det er klassifisert som bebygd areal eller konstruert grunn i Ar5.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: FraPlan