FKB veg

Status: Valid

Definition: Flateobjekt hentet direkte fra FKB veg.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: FkbVeg