FKB jernbane SSB

Status: Valid

Definition: Objekt basert på linjeelementer med objekttype «Spormidt» eller «Jernbaneplattformkant» fra FKB jernbane. Tuneller er unntatt. Objektene er tildelt areal ved bufring.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: FkbJernbaneSsb