FKB arealbruk SSB

Status: Valid

Definition: Objekt basert på idrettsanlegg fra FKB arealbruk, men der elementet også er tilknyttet en eiendom, eller den bebygde delen av en eiendom.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: FkbArealbrukSsb