FKB anlegg SSB

Status: Valid

Definition: Enten: Objekt basert på linjeelementer med objekttype «Damkant» eller «Rørgate» fra FKB BygnAnlegg. Objektene er tildelt areal ved bufring. Eller: Objekt basert på linjeelementer med objekttype «KaiBryggeKant» eller «MoloKant» fra FKB BygnAnlegg. Disse objektene er tildelt et areal ved å knyttes til elementer som er definerte som bebygde i Ar5.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: FkbAnleggSsb