FKB anlegg

Status: Valid

Definition: Kai/brygge eller molo som flateobjekt hentet direkte fra FKB BygnAnlegg. Eller objekttype anlegg fra FKB-arealbruk, som er bekreftet som opparbeidet enten ved at arealet er klassifisert som konstruert grunn i Ar5 (argrunnf = 46), eller ved at det finnes som en forekomst av mineralressurser, grus, sand eller pukk i kartdata fra NGU.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: FkbAnlegg