Bebygd figur SSB

Status: Valid

Definition: Objektet er avgrenset av eiendomsgrenser fra Matrikkelen, bebygd areal fra Ar5, samt veger og vann. Objektet må inneholde bygninger med en samlet grunnflate som dekker en viss del av figuren, normalt 4 prosent, men med noen unntak.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: BebygdFigurSsb