Bebygd buffer SSB

Status: Valid

Definition: Objektet er basert på en bygning som ikke oppfyller forutsetningene for å danne «Bebygd figur SSB», og derfor får tildelt et areal ved bufring i stedet. Bredden på bufferen er basert på bygningens bygningstype og grunnflate.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: BebygdBufferSsb