Ar5 SSB

Status: Valid

Definition: Objekt hentet fra FKB arealressurs (Ar5), og i noen tilfeller Ar50, men grensene er justert av SSB for å tilpasses avgrensningene i FKB vann.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: Ar5Ssb