Ar5

Status: Valid

Definition: Flateobjekt hentet direkte fra FKB arealressurs (Ar5). Over tregrensa er kilda i noen tilfeller Ar50.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: Ar5