Undervisning og barnehage

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av barnehage- og skolebygninger (bygningstype 611-629)

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: UndervisnBhage