Teknisk infrastruktur

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av bygninger for renseanlegg, vannforsyning og energiforsyning (bygningstype 216-229).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: TeknInfrastr