Næring, offentlig og privat tjenesteyting

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av industri, kontor- og forretningsbygninger samt bygninger for varehandel (bygningstype 211, 212 og 219 samt 311-330). I tillegg kommer områder som er avgrenset som bergverksdrift og utvinning i FKB-arealbruk eller N50-arealdekke.

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: NaeringTjeneste