Bebygd område for landbruk og fiske

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av våningshus, utmarksbebyggelse og fiskeri og landbruksbygninger (bygningstype 113, 123, 124, 171, 172 samt 241, 243, 244, 245, 248 og 249).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: LandbrukFiske