Helse- og sosialinstitusjoner

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av helsebygninger, bo- og servicesenter og fengselsbygninger (bygningstype 710- 739 samt 151 og 819).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: HelseSosial