Boligbebyggelse

Status: Valid

Definition: Objekt der bebyggelsen er dominert av boliger (bygningstype 111-159 samt 193 og 199).

Updated: 20.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Code value: Boligbebyggelse