Search register

SsbArealbruk

 

Updated: 20/06/2023
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Beskriver kildene som er brukt for å avgrense arealfiguren.

Statistics Norway

Code value

Hovedinndeling i tråd med SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål 2012.

Statistics Norway

Code value

Underinndeling i tråd med SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål 2012.

Statistics Norway

Code value

Showing 1 - 3 of 3 hits