Tak delvis vegger

Status: Valid

Definition: Standplass med tak og delvis vegger

Updated: 28.08.2019
Date accepted: 29/05/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: B-TakDelvisVegger