Search register

Sannsynlighet

Angir hvor sannsynlig det er at det oppstår oversvømmelser ved det kritiske punktet 

Updated: 13/03/2023
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Lav
Lav sannsynlighet for at det oppstår oversvømmelser ved det kritiske punktet
1

Valid

Middels sannsynlighet for at det oppstår oversvømmelser ved det kritiske punktet
2

Valid

Stor sannsynlighet for at det oppstår oversvømmelser ved det kritiske punktet
3

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits