Dimensjonering

Status: Valid

Definition: Dimensjoneringsproblem tilknyttet kritisk punkt

Updated: 20.03.2023
Date accepted: 20/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 4