Search register

Konsekvens

Angir omfanget av konsekvensene ved en eventuell oversvømmelse 

Updated: 13/03/2023
Status: Valid
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Lav
Lav konsekvens ved en eventuell oversvømmelse
2

Valid

Middels konsekvens ved en eventuell oversvømmelse
3

Valid

Neglisjerbar konsekvens ved en eventuell oversvømmelse
1

Valid

Stor konsekvens ved en eventuell oversvømmelse
4

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits