Kirke i privat eie etter kirkeloven § 17

Status: Valid
Updated: 12.08.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: KP